Ustanovitev d.o.o.

POMAGAMO VAM DO USTANOVITVE KAPITALSKE DRUŽBE (D.O.O.)

 

    

 

Podjetje lahko kupite tudi brez ustanovnega kapitala !
Prednost takega podjetja je, da kupec lahko prične s poslovanjem takoj !

 

    

 

Opis poteka (okvirno): Podjetje je bilo ustanovljeno z ustanovnim kapitalom v višini 7.500,00 EUR. Ker pa je podjetje nova pravna oseba, vi kot novi lastnik pri notarju prevzemate dolg do podjetja v višini ustanovnega kapitala, ki ga je potrebno v določenem času vrniti podjetju v obliki nakazila na TRR oz. v obliki stvarnega vložka.

 

Nudimo VAM celovito storitev, katera vsebuje:

 

- ustanovitev podjetja,


- računalniško in programsko opremo (lahki odjemalec, tipkovnica in miška, monitor, uporabniški prostor, operacijski sistem, dostop do interneta, omrežje, gostovanje strežnika, hramba podatkov, itd. ...),


- računovodske storitve,


- davčno svetovanje,


- finančno podporo, (svetovanje in upravljanje financ),


- izdelava spletne strani in grafične podobe...


 

 Za ustanovitev podjetja – D.O.O. je potrebno naslednje:

 

- ime firme, skrajšano ime firme in poslovni naslov;
- podatek o lastniku oz.lastnikih: ime/na in priimek/ki, EMŠO, prebivališče;
- podatek o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče;
- navedbo dejavnosti, ki jih bo družba opravljala;
- izjavo podjetnika, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj;
- izjava direktorja o nekaznovanju v RS;
- ustanovitveni kapital;
- razdelitev deležev (v primeru dvo ali več osebne družbe).


 

 

Sledite nam

 

facebook ov   twiter ov   youtube ov
Piškotki in zasebnost