azura n2

 

Zelo pomembno je, kakšna je naša organizacijska kultura in kakšno klimo vzdržujemo v podjetju.

Pot do ustanovitve podjetja je razburljiva. Začne se že z idejo, vizijo. Ko začnemo poslovat, se podjetniki kar hitro znajdemo v delovnem procesu svoje ideje. Zraven ugotovimo, da rabimo postoriti še kaj več, samo da posel nemoteno teče. Sčasoma začnemo zaposlovat sodelavce. Hitro ugotovimo, da smo si drugačni, čeprav smo skupaj pod eno streho.

Organizacijska kultura je okolje, v katerem delamo vsak dan. Pomembno je tudi delovno okolje, saj vpliva na rezultate podjetja in predvsem na uspeh zaposlenih. Slednji so najbolj motivirani in zadovoljni, ko se njihove potrebe in vrednote skladajo s potrebami in vrednotami organizacije.

Organizacijsko kulturo sestavljajo vrednote, prepričanja, vedenje in odnosi, ki so skupni vsem zaposlenim v organizaciji.

Kultura vpliva tudi na motivacijo zaposlenih. Vodja lahko s pomočjo nagrajevanja in kaznovanja spodbuja, katere vrednote in norme naj bi zaposleni v podjetju sprejeli in katero obnašanje v podjetju ni zaželeno.

Ključnega pomena pri vsem je zelo dobro komuniciranje.

Razlika med kulturo in klimo

Pojem organizacijska kultura se pogosto prepleta s pojmom organizacijska klima, vendar to ni enako. Organizacijska klima ali organizacijsko vzdušje je vrsta značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji, na zadovoljstvo zaposlenih in na uspešnost poslovanja. Pozitivna klima v podjetju ugodno in pozitivno vpliva na zaposlene, nasprotno pa je negativna klima za podjetje neugodna in lahko škodi podjetju. Pojem kulture je globlji, organizacijska klima pa naj bi bila odsev kulture. Skupno bi naj imeli, da oba pojma poskušata razlagati določenost človekovega vedenja v organizaciji in se zanimata za posledice vplivov organizacije na vedenje njenih članov.

Predvidena izobraževanja za podjetja v začetku oktobra.

Sledite nam na družbenih omrežjih ali
www.azura.si
www.alekom.si

DELAVNICA NLP V SEPTEMBRU, PRIDOBIVANJE VEŠČIN NLP IN NJIHOVA UPORABA V VSAKDANU

sale 14699 primary image wide

Aktivno pridobivanje znanja, veščine in tehnike na osebni rasti. Udeleženec pridobi znanja predvsem o sebi, na kakšen način deluje. Spozna, katera vrednota ga vodi. Ali je njegova, ali druga, ugotovimo čez prepričanja, po katerih živimo. Kaj ga motivira, kaj bo naredil s časom in denarjem, h kateremu cilju bo strmel. Kako na pravilen način komunicirati, bodisi s sabo, ali z ljudmi doma, ali v poslovnem svetu.

Z NLP veščinami se boste prepričali, če ste na pravi poti, če ste skladni s svojo identiteto.

Delavnica bo potekala ob četrtkih od 17h do 21h in ob sobotah od 9h do 13h

1.modul / sobota 22.09. 2018

            - Temeljna izhodišča NLP-ja

            - NLP komunikacija

            - VAKOG

2.modul / četrtek 27.09. 2018

            - Vrednote

            - Kaj nas motivira

            - Stresne besede

3.modul / sobota 29.09.2018

            - Asociacija – Disociacija

            - Sidranje

            - Čas in delo na časovni črti

4.modul / četrtek 04.10.2018

            - Reševanje problemov

            - Prepričanja

            - Priganjalci

5.modul / sobota 06.10.2018

            - Čustva in upravljanje z njimi

            - Medsebojni odnosi

6.modul / četrtek 11.10.2018

            - Cilji in členjenje ciljev

            - Povratno sporočilo

7.modul / podelitev potrdila

Število mest je omejeno. Med predavanjem je predviden odmor za osvežitev s pijačo in prigrizki. Priloženo je tudi delovno gradivo za zapiske. Po končanem izobraževanju prejmete potrdilo o opravljenem 25-urnem tečaju NLP-ja


Vsakemu bo dana tudi ura brezplačnega coachinga za postavljanje strategije v prihodnosti kot nagrada ali kot nadgradnja.

Kotizacija delavnice ( 6 modulov) je 360,00 eur.

Po predhodnem dogovoru je možen tudi obisk posamičnih modulov.


Prijave zbiramo ustno na sedežu podjetja ali po elektronski pošti

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

02 776 1050

041 440 754

www.azura.si

www.alekom.si

Plačilo je možno v dveh obrokih pred začetkom delavnice in ob koncu, zaključku delavnice.

Vaš kontakt bo/je obvarovan z varstvom osebnih podatkov.

Če ne želite spremljati organizacijo naših delavnic, nam to sporočite na listo prisotnosti.


 

Davčne blagajne so se lahko začele uporabljati 1. decembra 2015, obvezna uporaba pa je od 2. januarja 2016 dalje. Zakon predvideva tudi predhodno obdobje do 31. decembra 2017, v katerem bo še naprej možno uporabljati vezano knjigo računov.

Davčna blagajna se je lahko začela uporabljati 1. decembra 2015, obvezno pa se bo morala uporabljati od 2. januarja 2016 dalje. Zakon predvideva tudi dveletno predhodno obdobje, v katerem bo pri gotovinskem poslovanju še naprej možno uporabljati vezano knjigo računov.

Torej, vezana knjiga računov se lahko uporablja najdlje do 31. decembra 2017, od takrat naprej bo za vse obvezna uporaba davčnih blagajn.

Pri uporabi vezane knjige računov mora izdajatelj tovrstnih računov paziti, da nima v istem poslovnem prostoru davčne blagajne. Poslovni prostor je po novo sprejetem zakonu vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem zavezanec stalno, občasno ali začasno izdaja račune za dobave blaga ali storitev pri gotovinskem poslovanju.

Kot poslovni prostor zavezanca se lahko šteje del ali več ločenih delov nepremičnega prostora, v katerih se opravlja različna dejavnost. Premičen prostor je vsak premičen objekt ali elektronska naprava za izdajo računov. Elektronska naprava za izdajo računov se kot poslovni prostor zavezanca šteje v primerih, ko se račun ne izda v okviru premičnega objekta. Kot poslovni prostor zavezanca se šteje tudi vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem se izdajajo računi z uporabo vezane knjige računov.

Odločitveni razlogi so lahko zelo različni in številčni, predvsem pa odvisni od vsakega posameznega primera. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih razlik med s.p. in d.o.o.:

Razlike med s.p. in d.o.o.

 S.P.D.O.O.
Osebna odgovornost DA (odgovarjate z osebnim premoženjem) NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)
Osnovni kapital Ni potreben 7.500,00€ (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano), na VEM točki izključno v denarju.
Ustanovitev Brezplačno na VEM točki Brezplačno na VEM točki
Obdavčitev dobička 16%, 27%, 41%, 50% (dohodninska lestvica) Davek od dohodkov pravnih oseb – 17%
Vodenje poslovnih knjig Norminirani odhodki (80%)
Enostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo
Norminirani odhodki (80%)
Dvostavno knjigovodstvo

Osebna odgovornost

S.P.: DA (odgovarjate z vsem svojim premoženjem)
D.O.O.: NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom)
Razmislite o tem, koliko odgovornosti ste pripravljeni nositi, saj ste kot s.p. absolutno odgovorni in odgovarjate z vsem svojim premoženjem, medtem ko odgovarjate v gospodarski družbi le z vloženim kapitalom oziroma z lastnino družbe.

POMAGAMO VAM DO USTANOVITVE KAPITALSKE DRUŽBE (D.O.O.)

 

    

 

Podjetje lahko kupite tudi brez ustanovnega kapitala !
Prednost takega podjetja je, da kupec lahko prične s poslovanjem takoj !

 

    

 

Opis poteka (okvirno): Podjetje je bilo ustanovljeno z ustanovnim kapitalom v višini 7.500,00 EUR. Ker pa je podjetje nova pravna oseba, vi kot novi lastnik pri notarju prevzemate dolg do podjetja v višini ustanovnega kapitala, ki ga je potrebno v določenem času vrniti podjetju v obliki nakazila na TRR oz. v obliki stvarnega vložka.

 

Nudimo VAM celovito storitev, katera vsebuje:

 

- ustanovitev podjetja,


- računalniško in programsko opremo (lahki odjemalec, tipkovnica in miška, monitor, uporabniški prostor, operacijski sistem, dostop do interneta, omrežje, gostovanje strežnika, hramba podatkov, itd. ...),


- računovodske storitve,


- davčno svetovanje,


- finančno podporo, (svetovanje in upravljanje financ),


- izdelava spletne strani in grafične podobe...


 

 Za ustanovitev podjetja – D.O.O. je potrebno naslednje:

 

- ime firme, skrajšano ime firme in poslovni naslov;
- podatek o lastniku oz.lastnikih: ime/na in priimek/ki, EMŠO, prebivališče;
- podatek o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče;
- navedbo dejavnosti, ki jih bo družba opravljala;
- izjavo podjetnika, da nima neporavnanih dospelih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj;
- izjava direktorja o nekaznovanju v RS;
- ustanovitveni kapital;
- razdelitev deležev (v primeru dvo ali več osebne družbe).


 

 

Sledite nam

 

facebook ov   twiter ov   youtube ov
Piškotki in zasebnost